06-25 19 56 25 linda@derugzaak.nl

Privacy Verklaring

DE RUGZAAK, gevestigd aan Bovist 1, 9404 MG Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. DE RUGZAAK is geregistreerd onder KVK: 80318819

Contactgegevens
Website: www.derugzaak.nl
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons
deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring vind je hoe we dat doen.
Linda ter Braak is de Functionaris Gegevensbescherming van DE RUGZAAK. Hij/Zij is te bereiken via linda@derugzaak.nl

Persoonsgegevens die DE RUGZAAK verwerkt
DE RUGZAAK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die DE RUGZAAK verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op vialinda@derugzaak.nl dan verwijderen wij deze informatie.

DE RUGZAAK verwerkt enkel de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• Gezondheid en verstrekte medische informatie
• Persoonlijke situatie en levensomstandigheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt DE RUGZAAK persoonsgegevens
DE RUGZAAK verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Jouw volledige persoonlijke situatie te analyseren om een zo effectief mogelijk plan en proces in te richten met als doel een zo goed mogelijk eindresultaat voor jou 
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
• Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
• Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
• Om de nieuwsbrieven, gids en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
• Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
• Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
DE RUGZAAK neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang DE RUGZAAK jouw persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.
De bewaartermijn is afhankelijk van:
• De doelen waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
• Om de bedrijfsprocessen te blijven verbeteren moeten we in contact kunnen blijven met de klanten omdat ons primaire doel is de klant een blijvend resultaat te bieden en we dit resultaat willen blijven monitoren. Als we gegevens zouden verwijderen hebben we geen manier meer om er achter te komen of je nog pijnvrij bent en hoe de situatie is. Deze informatie kan ons weer helpen andere mensen in de toekomst (nog beter) te helpen om op een natuurlijke manier aan hun welzijn te werken.
• Mocht je je gegevens toch willen verwijderen dan kan dat altijd op verzoek. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met linda@derugzaak.nl 

Delen van persoonsgegevens door DE RUGZAAK met derden
Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens DE RUGZAAK met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn (indien beschikbaar):
Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DE RUGZAAK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DE RUGZAAK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@derugzaak.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe DE RUGZAAK persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via linda@derugzaak.nl 
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Actuele beveiligingssoftware op onze laptops en servers, zoals een virusscanner en firewall. We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication. DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam emails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen in de privacyverklaring (en het cookiebeleid)
Het is niet ondenkbaar dat deze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 1.0 – dec 2021]